องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มยินดีต้อนรับ
 
 


นายบุญเลิศ บุญสิน
ประธานสภา
อบต.หนองกระทุ่ม
 


นายอนันต์ เชียวเกตวิทย์
รองประธานสภา
อบต.หนองกระทุ่ม


ส.ต.ต.สุรศักดิ์ ภักดี
เลขานุการสภา
อบต.หนองกระทุ่ม
 
 


นายจำลอง เล้าสุวรรณกูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายทองหล่อ เจนเขตรกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายประทวน สายทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นางวาสนา เศรษฐีธัญหาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายมานพ เรืองพูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นางวันเพ็ญ แซ่เล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายจักรกฤษณ์ ยงเกษการณ์
สมชิกสมา อบต. หมู่ 4


นายสนอง ขยันกสกรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายอนันต์ เชียวเขตรวิทย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายพนอม วงษ์ลักษณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player