หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือน เมษายน 2565 เป็น เดือนมิถุนายน 2565
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างป้ายไวนิลโครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในโรงเรียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขนาด กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มขุ่น) ขนาดบรรจุ ๒๕ กก./ถุง จำนวน ๗,๐๐๐ กก. (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โช๊คประตูสวิง) จำนวน ๒ ชุด (งานอุตสาหกรรมและการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) จำนวน ๓๒ วัน จำนวนเด็ก ๓๕๕ คน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ) จำนวน ๖ โรงเรียน จำนวน ๑๑,๓๖๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) จำนวน ๓๒ วัน จำนวนเด็ก ๘๙ คน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จำนวน ๒,๘๔๘ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท [ 22 มิ.ย. 2565 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน (ระดับ ๓-๖) ขนาดกว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด งานสาธารณสุข) [ 2 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๒ หลัง (กองคลัง งานบริหารงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้ ขนาดกว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10