หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 2562 ภาษีโรงเรือง ยื่นแบบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ วัน ๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]

  (1)  
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player