หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีป้าย ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปี 2564 ในอัตรา 90 %
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๕๙/๐๐๗๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด หมายเลขทะเบียนรถ บจ ๖๖๒๕ อุทัยธานี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างจัดจ้างทำป้ายอะคริลิคพื้นที่สีน้ำเงิน ตัวหนังสือสีขาว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด หมายเลขทะเบียนรถ บฉ ๙๓๑๒ อุทัยธานี จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริหารของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.หนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายของนางสาวทองใบ ทวินันท์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินเคว่า ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริหารของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.หนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายของนายเหว่า บุตรม้วย หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเป็ดก่า ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกเทท้ายหมายเลขทะเบียน 81-1142 อุทัยธานี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริหารของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.หนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายของนางละมูล เกิดพิทัศร์ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวดง ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10