หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือน เมษายน 2565 เป็น เดือนมิถุนายน 2565
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดง-บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขนาก ตำบลหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกเทท้ายหมายเลขทะเบียน 81- 1142 อุทัยธานี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพธิ์เอน - แยกบ้านเนินเหียง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโพธิ์เอน ตำบลหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมในช่วงช่องทางเลี้ยว หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๑.๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางบ้าน-ธารลึก หมู่ที่ 14 บ้านมะนาวหวาน ตำบลหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,917 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมในช่วงช่องทางเลี้ยว หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,669.88 ตาราเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพธิ์เอน - แยกบ้านเนินเหียง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโพธิ์เอน ตำบลหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมในช่วงช่องทางเลี้ยว หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๑.๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 6434 อุทัยธานี จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดง-บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขนาก ตำบลหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดง-บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขนาก ตำบลหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางบ้าน-ธารลึก หมู่ที่ 14 บ้านมะนาวหวาน ตำบลหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,917 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมในช่วงช่องทางเลี้ยว หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,669.88 ตาราเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางบ้าน-ธารลึก หมู่ที่ 14 บ้านมะนาวหวาน ตำบลหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,917 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมในช่วงช่องทางเลี้ยว หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,669.88 ตาราเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10