หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปี 2564 ในอัตรา 90 %
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บจ 6625 อุทัยธานี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทป้ายจราจร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 6434 อุทัยธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]ซื้อใบเสร็จค่าน้่ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) บรรจุ 6,000 ฉบับ/กล่อง จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2751 อุทัยธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๖ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๗๓ คน รวม ๗,๔๖๐ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๖ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๙๗ คน รวม ๑,๙๔๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องปัจจัยไทยทาน น้ำดื่ม และน้ำแข็งยูนิต ตามโครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10