หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองกระทุ่ม [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศปรับปรุงโครงการสร้างสาวนราชการ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
การดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่องหลักเกณฑืและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น( ฉบับที่2) พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายผลการพัฒนาบุคลากรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.หนองกระทุ่ม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการอบต.หนองกระทุ่ม [ 9 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 161  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.พ.ศ.2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 143  
 
  (1)     2      3      4      5   
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10