หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปี 2564 ในอัตรา 90 %

กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายสง่า รจนากิจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสมวงษ์ ทองคำขาว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายเจริญ สุวรรณพยัค
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายเดช รักสิการณ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายพิเชษฐ เชียวเกตวิทย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายธวัช แกว่นเขตรการณื
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายวิลัย ทรัพย์สระนิตย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายสานิตย์ ทาคำสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายดาว ประวาลวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10


นายสมเกียรติ เปียมาลย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10