หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือน เมษายน 2565 เป็น เดือนมิถุนายน 2565
 
 


นายสนอง ขยันกสิกรรม
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
โทร : 0878518261
 


นางสาววันเพ็ญ แซ่เล้า
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
โทร : 0862097875


ส.ต.ต.สุรศักดิ์ ภักดี
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
โทร : 0818872092
 
 


นายทองหล่อ เจนเขตรกิจ
สมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 1 บ้านหนองขนาก
โทร : 081-0465207


นางวาสนา เศรษฐีธัญญหาร
สมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอีจ่าง


นางวันเพ็ญ แซ่เล้า
สมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 3 บ้านหัวดง
โทร : 0862097875


นายวัลลภ หมู่้มาก
สมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 4 บ้านวังสาริกา
โทร : 0892108230


นายสนอง ขยันกสิกรรม
สมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม
โทร : 061-2851402


นายเกล็ดเพ็ช สุขอิน
สมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม
โทร : 085-7151998


นายพนอม วงษืลักษณ์
สมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม
โทร : 089-5626305


นายวิลัย ทรัพย์สระนิตร์
สมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม
โทร : 089-9595944


นายแหวน แก้วเกษ
สมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม
โทร : 089-8572252


นายภูมินทร์ เชี่ยวกสิกรณ์
สมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม
โทร : 089-9011228


นายสมกิจ ยงเขตรกิจ
สมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม
โทร : 081-0404542


นายปรีชา ยะไข่
สมาชิกสภา อบต.หนองกระทุ่ม
โทร : 086-2115304
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10