หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปี 2564 ในอัตรา 90 %
 
 


นายบุญเลิศ บุญสิน
ประธานสภา
อบต.หนองกระทุ่ม
 


นายอนันต์ เชียวเกตวิทย์
รองประธานสภา
อบต.หนองกระทุ่ม


ส.ต.ต.สุรศักดิ์ ภักดี
เลขานุการสภา
อบต.หนองกระทุ่ม
 
 


นายจำลอง เล้าสุวรรณกูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายทองหล่อ เจนเขตรกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายประทวน สายทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นางวาสนา เศรษฐีธัญหาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายมานพ เรืองพูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นางวันเพ็ญ แซ่เล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายจักรกฤษณ์ ยงเกษการณ์
สมชิกสมา อบต. หมู่ 4


นายสนอง ขยันกสกรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายอนันต์ เชียวเขตรวิทย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายพนอม วงษ์ลักษณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10