หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีป้าย ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปี 2564 ในอัตรา 90 %
 
 


นายบุญเลิศ บุญสิน
ประธานสภา
อบต.หนองกระทุ่ม
 


นายอนันต์ เชียวเกตวิทย์
รองประธานสภา
อบต.หนองกระทุ่ม


ส.ต.ต.สุรศักดิ์ ภักดี
เลขานุการสภา
อบต.หนองกระทุ่ม
 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นางประนอม ศรีทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายทม รักกสิวิทย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายเฉลย องครักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายแหวน แก้วเกษ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายภูมินทร์ เชี่ยวกสิกรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายสุมล กุลทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นางพยพ ทองคำขาว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


นายบุญเลิศ บุญสิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


นายไพริน พูลสาริกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12


นายปรีชา ยะไข่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12


นายบุญเลิศ ระบอบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10