หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือน เมษายน 2565 เป็น เดือนมิถุนายน 2565
 


 
การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565  
 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม บริหารงานโดยนายสมกิจ นวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบหลนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชารพนักงานจ้าง เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานเสริมสรร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันทุจริตในองค์กร เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เป็นองค์กรที่ดี มีคุณธรรม โปรงใสในการปฏิบัติงานเป็นที่พึงของประชาชน มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน ตามมาตรฐานธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และกำหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันหลายๆด้าน
1)ด้านการบริหารงานงานบุคคล
2)ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
3)ด้านการปฏิบัติงานร่วมกัน
4)ด้านการรักษาวินัย
5)ด้านการปฏิบัติงานเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้
6)ด้านการให้บริการประชาชนอย่างยิ้มแย้ม แจ่มใสในการให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ
และรับฟังปัญหาการดำเนินงานแต่ละกองเมื่อเกิดมีปัญหาจะได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
7)

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2565 เวลา 09.13 น. โดย คุณ รุ่งเรือง เกตุเมือง

ผู้เข้าชม 103 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10