หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือน เมษายน 2565 เป็น เดือนมิถุนายน 2565
 


 
การประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565     เวลา 15.00 น
นายสมกิจ นวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหา  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  โดยมี  
นายสมกิจ  นวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการแจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้กำหนดนโยบายประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 1)การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการภายในหน่วยงาน  
2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมมิชอบ
3)การนำนโนบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
4)การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต
5)กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
6)การแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้สำนักปลัดเป็นกองที่ดำเนินการกำหนดมาตรการและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการนี้นายสมกิจ  นวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบหนองกระทุ่ม การประชุมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งเป็นการยกระดับ/ปรัปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการจัดการทุจริตประพฤติชอบดัยิ่งขึ้น/และยกระดับการบริหารการจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2565 เวลา 14.46 น. โดย คุณ รุ่งเรือง เกตุเมือง

ผู้เข้าชม 141 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10