หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 2562 ภาษีโรงเรือง ยื่นแบบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม   14 ธ.ค. 2561 1014
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หนองกระทุ่ม   12 ธ.ค. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 ต.ค. 2561 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพังกระบวนการจัดเการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุก   14 พ.ค. 2561 184
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   14 ก.พ. 2560 943
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561   27 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน   27 มิ.ย. 2562 31
สขร.   ประชาสัพมันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562   27 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดการองค์กรความรู้   25 มิ.ย. 2562 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player