หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน เมษยน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2