หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน เมษยน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน พฤษจิกายน 2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)