หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 2562 ภาษีโรงเรือง ยื่นแบบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
     


 
ประกาศปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 23 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
วัฒธรรมองค์กร [ 23 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และให้ความรู้ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)  
     
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player