หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปี 2564 ในอัตรา 90 %
 
เนื่องจากตำบลหนองกระทุ่ม อยู่ในเขตของชนบท ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมชาวหนองกระทุ่มยังยึดถือ การใช้ชีวิตแบบชนบท คือการพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือเกื้อกูล นับว่าเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในตำบลอื่นได้เป็นอย่างดี
         
การให้บริการด้านสาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
  - สถานีอนามัยบ้านหนองขุย
  - สถานีอนามัยบ้านคอดยาง

ศูนย์สาธารณสุขมวลชน จำนวน 15 แห่ง

อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
 

สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก 
    จำนวน 12 แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 7 แห่ง
   
ประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดและสำนักสงฆ์ เป็นศูนย์ 
รวมจิตใจของคนในตำบล จำนวน 5 แห่ง

วัดหนองขุย

วัดวังสาริกา

วัดหนองขนาก

วัดคอดยาง

วัดหนองเป็ดก่า
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10